Roadmapp

Stories

In Stories publiceren wij leerzame cases en guides om co-creatie te bevorderen.

Onderstaande cases zijn een greep uit de co-creaties waarbij wij organisaties hebben toegerust, op weg geholpen en wegwijs gemaakt richting hun hogere doel.

Wij veranderen: de vergadercultuur binnen onze organisatie

Story: Heel bureaucratisch NL

Om de sleur van inefficiënte en ineffectieve vergadering te doorbreken hebben meerdere van onze opdrachtgevers gevraagd om onze methodieken en het RoadMapp platform in te zetten voor creatievere meetups op dagelijkse basis. MeetingMapp is onze nieuwe weapon-of-choice!


Wij veranderen: de kwaliteit van ons onderwijs

Story: Dunamare

Om iedere medewerker mede-eigenaar te maken van de onderwijskwaliteit heeft Dunamare Onderwijsgroep haar 4-jarige beleidsplannen ontwikkeld in samenspraak met alle 1400 medewerkers. Nagenoeg 100% van de uitkomsten zijn inmiddels gezamenlijk gerealiseerd.


Wij veranderen: de inrichting van onze zorg

Story: Dichterbij

Om cliënten optimaal in hun kracht te zetten zijn op 450 locaties zelfsturende teams van clïenten, verwanten en medewerkers (totaal 13.500 deelnemers) aan de slag gegaan om hun activiteiten in te richten vanuit de wensen en het kunnen van de cliënten. Daarmee is ook de rol van het hoofdkantoor verandert in die van makelaar tussen locaties en centrale inkoper bij bredere vraag.


Wij veranderen: de werkwijze rondom maatschappelijke opgaven

Story: Gezamenlijke ministeries

Om maatschappelijke thema’s optimale invulling te geven hebben de gezamenlijke ministeries in samenspraak met de samenleving een nieuwe werkwijze ontwikkeld die recht doet en ondersteunend is aan de voor de hand liggende opgaves.


Wij veranderen: de invloed van burgers op de gemeentelijke begroting

Story: Gemeente Breda

Om de burger eigenaarschap te geven, heeft de gemeente Breda een experiment gehouden om een deel van de gemeentelijke begroting te laten bepalen door de burger zelf. Maar liefst 9% van de burgers van Prinsenbeek heeft - begeleid door een RoadMapp - bepaald wat er nodig is in hun dorp. The Social Expedition heeft dit RoadMapp traject daarnaast ondersteund met diverse campagnematerialen en een grondige data-analyse.


Wij veranderen: de impact van ons organisatieadvieswerk

Story: Rijnconsult organisatieadviesbureau

Het is de overtuiging van Rijnconsult dat organisaties alleen relevant zijn als ze goed zijn in samenwerking. Om grote vraagstukken op te lossen staat RoadMapp dan ook centraal in haar werkwijze om zodoende pragmatische oplossingen en maatschappelijke impact te creëren.